Záujmové útvary

Prírodovedný, Jazdecký, Tajsu, Počítače, Železničné modelárstvo
HIP-HOP, Moderný tanec, Roztlieskavačky
Šikuľka, Varenie, pečenie, Kuchár bez čapice