Súťaže

Timravina studnička

Školské stredisko záujmovej činnosti Blesk z poverenia KŠU v Banskej Bystrici zorganizovalo okresné kolo  Timravinej studničky dňa 25.10.2007 v Kultúrnom dome v Poltári. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ okresu Poltár - ZŠ s MŠ Cinobaňa, ZŠ s MŠ Utekáč,ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, ZŠ Poltár Ul. slobody,Ul. školská, ZŠ s MŠ Kalinovo, ZŠ Málinec .

                     Počet zúčastnených škôl: 7                 Počet zúčastnených žiakov: 48

    I kategória:                                      II kategória                                 III kategória  

Poradie: I kategória:

                  1. miesto: Miriam Cverenáková, ZŠ Poltár Ul. školská

                  2. miesto: Natália Balcová, ZŠ Poltár Ul. slobody

                  3. miesto: Natália Nociarová, ZŠ Poltár Ul. školská

                  3. miesto: Jozef Karásek, ZŠ s MŠ Cinobaňa 

                 II kategória:

                   1. miesto: Simona Albertová, ZŠ s MŠ Cinobaňa 

                   2. miesto: Marek Rovňan, ZŠ Málinec

                   3. miesto: Alexandra filipiaková, ZŠ s MŠ Kalinovo

                 III kategória:

                   1. miesto: Stanislava Laurincová, ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

                   2. miesto: Andrej Batyás, ZŠ s MŠ Utekáč

                   3. miesto: Martin Chrastina, ZŠ Málinec

autor Peter Šuľaj
Žádné komentáře