Súťaže

Olympiáda v nemeckom jazyku

Školské stredisko záujmovej činnosti Blesk z poverenia KŠU v Banskej Bystrici zorganizovalo okresné kolo  olympiády v nemeckom jazyku dňa 9.1.2008 v učebni ZŠ na Ulici slobody 2 v Poltári. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ okresu Poltár - ZŠ s MŠ Cinobaňa, ZŠ s MŠ Utekáč,ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, ZŠ Poltár Ul. slobody, ZŠ s MŠ Kalinovo.

                     Počet zúčastnených škôl: 5                 Počet zúčastnených žiakov: 6

    IA kategória: 2 súťažiaci    IB kategória: 4 súťažiaci

Poradie: IA kategória:

                  1. miesto: Barbora Laššáková, ZŠ Poltár Ul. slobody

                  2. miesto: Michaela Husárová, ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou

                  pozn. Porota neodporučila účasť v KK.

                 IB kategória:

                   1. miesto: Frederika Žiačková, ZŠ s MŠ Cinobaňa 

                   2. miesto: Kristína Jablonská, ZŠ s MŠ Kalinovo

                   3. miesto: Zuzana Čavojová, ZŠ s MŠ Utekáč

                   3. miesto: Andrej Batyas, ZŠ s MŠ Utekáč

autor Peter Šuľaj
Žádné komentáře