Súťaže

Olympiáda v anglickom jazyku

Školské stredisko záujmovej činnosti Blesk z poverenia KŠU v Banskej Bystrici zorganizovalo okresné kolo  olympiády v anglickom jazyku dňa 16.1.2008 v učebni ZŠ na Ulici slobody 2 v poltári. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ okresu Poltár - ZŠ s MŠ Cinobaňa, ZŠ s MŠ Utekáč,ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, ZŠ Poltár Ul. slobody, ZŠ s MŠ Kalinovo, ZŠ Málinec.

                     Počet zúčastnených škôl: 6                 Počet zúčastnených žiakov: 11

    IA kategória: 5 súťažiaci    IB kategória: 6 súťažiaci

Poradie: IA kategória:

                  1. miesto: Alana Sihelská, ZŠ Poltár Ul. slobody

                  2. miesto: Lenka Rovná, ZŠ s MŠ Cinobaňa

                  3. miesto: René Gréč, ZŠ s MŠ Kalinovo 

                 IB kategória:

                   1. miesto: Ján Novodomský, ZŠ Málinec

                   2. miesto: Martin Borák, ZŠ s MŠ Kokava nad Rim.

                   3. miesto: Andrej Batyas, ZŠ s MŠ Utekáč

autor Peter Šuľaj
Žádné komentáře