Súťaže

Matematická olympiáda

9Školské stredisko záujmovej činnosti Blesk z poverenia KŠU v Banskej Bystrici zorganizovalo okresné kolo matematickej olympiády dňa 16.1.2008 v učebni ZŠ na Ulici slobody 2 v Poltári. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ okresu Poltár - ZŠ s MŠ Cinobaňa, ZŠ s MŠ Utekáč,ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou, ZŠ Poltár Ul. slobody, ZŠ s MŠ Kalinovo, ZŠ Málinec,ZŠ Poltár Ul. školská, Gymnáziu Poltár.

Kategória Z5

Výsledková listina:

1.Nikola Kuzmániová  ZŠ Poltár Ul. slobody                                       úspešný riešiteľ OK

2.Žofia Vrábľová  ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou                                úspešný riešiteľ OK

3. Daniela Bičanová  ZŠ Poltár Ul. slobody                                         úspešný riešiteľ OK     

4. Ľubomír Ondris ZŠ Poltár Ul. slobody                                             úspešný riešiteľ OK

Kategória Z9

Výsledková listina:

1. Martin Borák  ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou                               úspešný riešiteľ OK

2. Kristína Bariaková  ZŠ s MŠ Utekáč                                            úspešný riešiteľ OK

Žádné komentáře